Witamy na stronie sołectwa Boguchwałów

Parafia Boguchwałów

Parafia Boguchwałów

Kościół pw.św.Mateusza

Do najpiękniejszych zabytków budownictwa sakralnego w województwie opolskim należy gotycko-renesansowy kościół w Boguchwałowie (10 km na południowy wschód od Głubczyc).

W 1602 r. śląski szlachcic z rodu Strzałów (Strzelów) Kasper Strzela z Dzielaw oraz jego małżonka Ewa z Obrowca (przedstawicielka innej gałęzi rodu Strzałów, zwącej się Chmielikami) ufundowali w Boguchwałowie murowany kościół, otoczony kamiennym murem cmentarnym z attyką. Wśród mieszkańców Boguchwałowa przeważali wówczas ewangelicy. Strzałowie nadali jednak kościołowi charakter wybitnie katolicki, fundując ołtarz z płaskorzeźbioną grupą Koronacji Matki Boskiej. Oburzenie miejscowych protestantów było tak wielkie, że w listopadzie 1603 r. Kasper Strzela został zamordowany.

Zabytki kościoła

Kościół filialny pw. św. Mateusza w Boguchwałowie jest budowlą o formach gotycko-renesansowych, murowaną z kamienia i cegły. Licząca pięć kondygnacji wieża kościelna jest zwieńczona murowanym hełmem stożkowym i attyką w formie grzebienia z elementów półkolistych.

Kościół otoczony jest grubym, kamiennym (otynkowanym) murem cmentarnym, podpartym szkarpami w partiach zwróconych ku stromym stokom cypla terasy. Zwieńczenie muru stanowi malowniczy grzebień attyki, złożonej z esownic oraz pilasterków z trójkątnymi sterczynami. Po stronie południowej znajduje się w murze brama o dekoracyjnym szczycie.

Kościół posiada cenne wyposażenie wnętrza, obejmujące m.in. trzy ołtarze renesansowe, ufundowane w 1602 r. przez Strzelów.

Ołtarz główny ma formę poliptyku z płaskorzeźbioną grupą Koronacji Matki Boskiej w części środkowej. Na awersach i rewersach dwóch par skrzydeł (wewnętrznych i zewnętrznych) znajdują się malowane sceny z życia Chrystusa. Ołtarze boczne mają formę tryptyków z rzeźbionymi scenami środkowymi i malowanymi skrzydłami. W ołtarzu bocznym lewym znajduje się, centralnie umieszczona, płaskorzeźba Pokłonu Trzech Króli, a w ołtarzu prawym - płaskorzeźba Ostatniej Wieczerzy.

Do zabytkowego wyposażenia świątyni należą także: ambona renesansowa z początku XVII w., chrzcielnica przyścienna z XVIII w., ławy późnorenesansowe z XVII w., a także obraz św. Anny z Matką Boską i rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem z pierwszej połowy XIX w

 


Administrator- ks.

Tel:0774869350

Porządek mszy św. i nabożeństw: