Witamy na stronie sołectwa Boguchwałów

Ogłoszenia

Zakład Usług Komunalnych

Wywóz odpadów :
 

SUCHE:
 lipiec 5 sierpień 9,wrzesień 6,październik 11,listpoad 15,grudzień 12


PAPIER:
 lipiec 19,wrzesień 20,listopad 29


BIO:
lipiec
3,17 i 31,sierpień 14 i 28,wrzesień  11 i 25,październik 9 i 23


POPIÓŁ:
lipiec
12, wrzesień 13,październik 4 i 18,listopad 8 i 22,grudzień 6 i 19

ZMIESZANE:
lipiec 2,16 i 30, sierpień 13 i 27,wrzesień 10 i 24,październik 8 i 22,listopad 5 i 19,grudzień 3,17 i 31

SZKŁO :
sierpień
23,październik 25,grudzień 14


OWIE (elektrośmieci i wielkogabarytowe) 11.27

ROZKŁAD JAZDY

Kierunek:
Wierzbno
Baborów


legenda:
S-kursuje w dni nauki szkolnej
1-kursuje w poniedziałki
2-kursuje we wtorki
3-kursuje w środy
4-kursuje w czwartki
5-kursuje w piątki