Witamy na stronie sołectwa Boguchwałów

Ogłoszenia

Zakład Usług Komunalnych

Wywóz odpadów :
 

SUCHE:
 


PAPIER:

BIO:

POPIÓŁ:


ZMIESZANE:

SZKŁO :


OWIE (elektrośmieci i wielkogabarytowe)
ROZKŁAD JAZDY

Kierunek:
Wierzbno
Baborów


legenda:
S-kursuje w dni nauki szkolnej
1-kursuje w poniedziałki
2-kursuje we wtorki
3-kursuje w środy
4-kursuje w czwartki
5-kursuje w piątki