Witamy na stronie sołectwa Boguchwałów

Historia sołectwa

Historia sołectwa

 
Pierwsze wzmianki, w formie pisemnej pochodzące z akt zakonnych  mówią o wsi Boguchwałów, będącej własnością  joannitów w 1183 roku.

 

Zakon był panem wsi co najmniej do 1240 r. a następnie ziemie te przeszły       w posiadanie klasztoru w Tisnow (Czechy), stanowiąc część księstwa karniowskiego.

 

Burzliwe lata XIV i XV wieku oraz prowadzone w tym czasie wojny na terenie Śląska nie zaszkodził rozwojowi wsi.

 

W 1456 roku kolejny podział księstwa karniowskiego i walki o tron  czeski spowodowały, że w 1474 roku wieś weszła w skład dóbr (jako dzierżawa) Jana von Zimburg, który zmuszony został do oddania tych włości Henrykowi z Boskovic, jako zapłatę długów.

 

W 1583 roku będący do tej pory własnością czeskiego klasztoru w Tisnov stał się Boguchwałów posiadłością szlachecką, przechodząc kolejno w ręce Donata z Wielkiej Polomi, Wacława  Rokorza (1591) i Kaspra Strzeli z Dzielowa (1597).

 

Wojny XVII wieku ujemnie wpłynęły na Boguchwałów oraz okoliczne wsie i miasta, sytuację pogarszały szerzące się epidemie, które w drastyczny sposób obniżyły liczbę mieszkańców tych terenów.

 

Mimo tych przeciwności ok.1600 roku powstał kościół parafialny pod wezwaniem św. Mateusza ufundowany przez Kaspra Strzele.

 

Kolejnym właścicielem Boguchwałowa był  Wacław Schelicha, który utracił dobra w 1625 roku a z jego rąk trafiły do Henryka von Morawskiego, który administrował nimi do 1691 roku, aż nabył je Walerian hr. Von Wurben.

 

W wyniku wojny rozpoczętej pomiędzy Austrią i Prusami o Śląsk w roku 1740 Boguchwałów znalazł się pod panowaniem Prus. Kolejne wojny niczego nie zmieniły a Boguchwałów wraz ze 130 innymi wsiami wszedł w skład powiatu głubczyckiego.

 

Do 1780 roku dzieci z Boguchwałowa pobierały naukę w pobliskich Wojnowicach, jednak przybył w tym roku nauczyciel, który zorganizował naukę.

 

Według statystyka  F.A. Zimmermanna w  1783 roku Boguchwałów liczył 611 mieszkańców, będąc największą wsią gminy baborowskiej.

 

W 1808 roku pozostający dotąd w rękach rodu von Wurben Boguchwałów został wykupiony przez gminę, a budynki dworskie i niewielki kawałek ziemi trafił w ręce rodziny Grotschel  z Bernacic.

 

W 1829 roku wybudowano nową szkołę wraz z mieszkaniami dla nauczycieli.

 

Od 1845 roku obserwujemy rozwój wsi , która liczyła  w tym roku, wg dokonanego spisu ludności 987 mieszkańców, by wzrosnąć w 1910 roku do 1004.W 1869 roku wybudowano browar wraz ze słodownią, w 1901 roku Boguchwałów doczekał się telefonów. Wybuch I wojny światowej pozostawił trwały ślad na życiu wsi, gdyż w armii kajzerowskiej walcząc na frontach zginęło ponad 30 mężczyzn. Bezpośrednich strat w sołectwie nie zanotowano, ale odczuwalne było zubożenie ludności i spadek konsumpcji.

 

W związku z powojennym plebiscytem wieś włączono do państwa niemieckiego.

 

Od 1925 roku kiedy wieś zamieszkiwało 1012 osób widać wyraźny regres, gdyż wg dokonanego spisu w roku 1939 mieszkało w Boguchwałowie 916 osób.

 

Spadek liczby mieszkańców podyktowany był, w głównej mierze, mechanizacją rolnictwa i brakiem nowych zakładów przemysłowych.

 

W latach 1939-1945 władzę przejęły i pełniły lokalne struktury NSDAP.

 

W maju 1945 roku władzę przejęła polska administracja, a w wyniku reformy administracyjnej Boguchwałów znalazł się w granicach, nowego, województwa opolskiego, a wg spisu ludności z roku 1950 liczył 544 mieszkańców.

 

Niestety słabo rozwinięty przemysł nie sprzyjał osadnictwu, a wręcz stymulował wyjazdy „za chlebem” na tereny bardziej zurbanizowane ,o lepszych perspektywach życiowych, co potwierdza liczba ludności w roku 1995, podająca liczbę ludności mieszkających w Boguchwałowie na 324 osoby.

 

W chwili obecnej obserwujemy duże zainteresowanie zakupem działek oraz domów znajdujących się na terenie sołectwa, które w większości wykupywane są przez mieszkańców Górnego Śląska oraz byłych mieszkańców naszego sołectwa powracających z emigracji zarobkowej.

 

Wydaje się, że głównym powodem w/w migracji są coraz lepsze warunki rozwoju tych terenów, możliwość pracy, którą oferuje coraz więcej zakładów przemysłowych, stale rosnące zarobki oraz spokój i bezpieczeństwo oferowane przez małe miejscowości, które w szybkim tempie nadrabiając dystans cywilizacyjny do dużych ośrodków.

 

Bez wątpienia dodatkowym impulsem do osiedlenia się na terenie sołectwa stałaby się budowa zbiornika wodnego Boguchwałów- Wierzbno, która pozwoliłaby na rozszerzenie rynku i stworzenie nowych miejsc pracy, głównie w sektorze turystycznym.

This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free